Nu tar den svenska regeringen ett första steg mot att skapa fler rökfria allmänna platser även i vårt land. Regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att analysera förekomsten av passiv rökning på allmänna platser, särskilt sådana där barn vistas. Myndigheten ska också utreda om fler rökfria miljöer bör införas.

”Att ge ungdomar större möjligheter att få tillgång till rökfria miljöer är en viktig åtgärd för att förhindra tobaksdebuter”, skriver regeringen i uppdraget till Statens folkhälsoinstitut.

Ett av de nationella folkhälsomål som riksdagen beslutat om är att senast år 2014 ska ingen ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning. Om det målet ska kunna uppnås krävs nya insatser.

Sedan 2005 är det förbjudet att röka på serveringar i Sverige. Enligt tobakslagen är rökning inte heller tillåten inom bl a barnomsorg, skola, hälso- och sjukvårdslokaler och i kollektivtrafiken. Det står också i lagen att ingen ska behöva utsättas för tobaksrök på sin arbetsplats. Men fortfarande utsätts 15 procent av befolkningen för passiv rökning minst en gång per vecka, visar den nationella studien Hälsa på lika villkor.

Läs vidare