Tidigare forskning har visat att lagstiftning om rökfria miljöer har en rad hälsofördelar för barn, bland annat har antalet barn som vårdas på sjukhus för astma i flera studier visats minska när sådana lagar införs. I den nya studien undersökte forskarna hur rökfria miljöer påverkar barnets hälsa i slutet av graviditeten och strax efter födseln.

I England infördes lagstiftning om rökfria offentliga miljöer 2007. Forskarna analyserade uppgifter om över tio miljoner födslar mellan 1995 och 2011.

Analysen visade att antalet förlossningar där barnet var dött vid födelsen minskade med nästan 8 procent omedelbart efter den nya lagens införande. Lika stor var minskningen av antalet fall där barnet dog kort efter förlossningen. Antalet fall av låg födelsevikt minskade med närmare 4 procent.

Resultatet innebär att nästan 1 500 barn i England överlevde tiden kring förlossningen tack vare rökfrilagen under de första fyra åren efter lagens införande.

Läs vidare