Det framgår av en undersökning från SIRUS, ett statligt institut för alkohol- och drogforskning. Drygt 5 000 personer över 15 år ingår i undersökningen.

Den går ovanligt nog ut på att kartlägga rökarnas inställning till nya åtgärder för att minska tobaksbruket.

Forskningschefen Karl Erik Lund tog 2010 initiativet till undersökningen för att han anser det vara viktigt att också tobaksbrukarnas inställning är känd av beslutsfattarna för att nya åtgärder ska fungera som det är tänkt.

Ett avskräckande exempel anser han att de franska rökrestriktionerna för serveringar från 1991 är. De fungerade inte alls. Från januari 2008 gäller en ny lag som respekteras.De styrande har lyckats legitimera rökförbudet på ett bra sätt.

Undersökningen genomfördes av Synovate. 23 frågor ställdes om förslag som diskuterats i norska tobaksförebyggande organisationer och nätverk. Deltagarnas uppfattningar delades upp på en skala 1 (inget stöd alls) till 5 (fullt stöd).

Tänkbara åtgärder som möter minst motstånd bland dagligrökarna är en höjning av åldersgränsen från 18 till 20, licensiering av tobakshandeln, förbud mot rökning i närheten av barn, rökfri arbetstid för elever och lärare i grund- och gymnasieskolor och för förskolepersonal.

Hälften av dagligrökarna accepterar rökförbud på hållplatser med tak och på stationer för bl a bussar, tåg, båtar, taxi jämfört med 80 procent av icke rökarna.

Stort motstånd bland dagligrökarna möter rökförbud på uteserveringar med mat (81 procent) och uteserveringar med enbart drycker (85 procent). Allra störst är motståndet mot idén att tobaksförsäljningen skulle ske via apoteken (93 procent). Där är motståndet från icke rökarna 70 procent. 85 procent är emot rökförbud i parker.

Ett förslag som har diskuterats är att tobak skulle säljas enbart i butiker som har tillstånd att sälja öl. Det skulle innebära kortare säljtider på lördagskvällar och ingen alls på söndagar. Där är 85 procent av dagligrökarna emot.

Andelen dagligrökare i undersökningen är 14 procent och tillfällighetsrökarna 10 procent.

Helena Wilson, seniorrådgivare i Helse- og omsorgsdepartementet, säger till Tobaksfakta att det inte finns något samband mellan undersökningen från SIRUS och regeringens förslag om förändringar av tobakslagen som ännu inte är formellt fastställda men som inom några veckor skickas ut på remiss.

– Några av de förslag som diskuterats politiskt har medierna rapporterat om, t ex rökförbud på uteserveringar, höjd åldersgräns från 18 till 20 och licensiering av tobakshandeln. Däremot kommer inga förslag om t ex säljförbud eller rökförbud i parker.

Anne Lise Ryel, generalsekreterare i Kreftforeningen, den norska motsvarigheten till Cancerfonden, säger i norska medier att nya restriktioner som rör tobak alltid möter motstånd från tobaksbrukarna men brukar accepteras efter en tid sedan de väl genomförts. Hon är övertygad om att motståndet minskar gradvis även när det gäller de förslag som regeringen kommer med om en tid.

Carl-Olof Rydén

Källa: Den Norske Tannlegeforenings TIDENDE

Läs vidare