Det främsta syftet med den nya lagen i Norge är att göra tobaksprodukterna mindre lockande för barn för att förebygga att de börjar använda tobak. Det motivet är även förklaringen till att inte bara cigarettpaketen utan även snusdosorna görs reklamfria.– På grund av det ökande snusandet bland ungdomar är det särskilt viktigt att även snusdosorna förändras. Själva tobaksförpackningen är en av de sista kvarvarande kanalerna för tobaksreklam i Norge och produktutvecklingen av snus har varit enorm de senaste åren, säger Helsedirektoratets chefBjørn Guldvog.
Enligt Helsedirektoratet finns det nu över 150 snusvarianter på den norska marknaden. Många av produkterna ser ut att vara designade för att attrahera exempelvis unga kvinnor. Sjutton procent av barnen och de unga vuxna i åldrarna 16-24 år uppger att de snusar dagligen.

Läs vidare