Det är en reträtt från den ståndpunkt som i december framfördes av socialminister Göran Hägglund i hans svar på kommissionens konsultation inför revisionen av direktivet. Där hette det att ”Sverige vill begränsa förbud av tillsatser att endast gälla farliga tillsatser.”

Smaktillsatser används främst för att locka barn och ungdomar att börja använda snus och cigaretter. För att skydda dem från tobaksdebut har flera länder infört förbud för smaktillsatser, t ex USA och Kanada.

Avsikten med Ewa Björlings pressträff var att informera och skapa publicitet kring regeringens omfattande strategiska ansträngningar för att få förbudet mot export av svenskt snus till EU-länderna hävt. De argument som Björling använder är främst att svenskt snus bör behandlas konkurrensneutralt som övriga tobaksprodukter. För snuset talar också, anser hon, tillverkningsmetoden, som anses göra det mindre hälsofarligt än t ex tuggtobak och övrig rökfri tobak.

Pressträffen ägde rum omedelbart efter ett möte med riksdagens EU-nämnd. Ewa Björling sa att regeringen där fått stöd i snusfrågan av samtliga partier. På måndag finns snuset även på dagordningen vid EUs konkurrenskraftsråd i Bryssel där Björling medverkar.

På en fråga om det finns några länder som stöder Sveriges krav svarade hon att i varje fall har förståelsen för kraven ökat i flera länder.

Enligt vad Tobaksfakta erfar ansågs reträtten kring smaktillsatser nödvändig för att nå en överenskommelse om ”en enhetlig och ansvarsfull produktreglering som omfattar alla tobaksprodukter,” alltså även svenskt snus.

På en fråga om regeringen är beredd att förbjuda smaktillsatser i tobak som säljs i Sverige även om snusförbudet blir kvar i EU kunde Björling inte ge något konkret svar.

Carl-Olof Rydén

Publicerat 27 naj 2011.

Läs vidare