I riktlinjerna i den internationella tobakskonventionen – WHO Framework Convention on Tobacco Control –  rekommenderas bland annat exponeringsförbud för tobaksvaror där de säljs. En rad studier visar att sådana begränsningar kan minska lockelsen för unga att börja testa tobak, samt göra det lättare för personer som slutat att undvika återfall. En rad länder har infört exponeringsförbud, men ännu har Sverige inte lagstiftat om det.

Lärare mot Tobak och Psykologer mot Tobak vill uppmuntra butiker att hantera tobak ansvarsfullt, och vill därför lyfta fram goda exempel genom att dela ut ett diplom.

Luthagens livs i Uppsala är den första butiken som får diplomet. De säljer fortfarande tobak, men har valt att sköta försäljningen via automater där kunden får hämta det den köpt.

Björn Sundin, från Lärare mot Tobak, tycker inte att matvaruaffärer ska exponera en för hälsan så skadlig produkt som tobak i kassor och diskar utanför kassorna.

– Jag tycker att inte att tobak ska få marknadsföras öppet i butiker. Ska tobak säljas bör den betalas vid kassorna och hämtas ut i en automat.

Ytterligare en affär, Nelins,  får ett omnämnande därför att de inte exponerar cigaretter. Dock exponerar de fortfarande till exempel snus och har därför en bit kvar till ett full ansvarsfullt hanterande av tobaksvaror.

Diplomutdelningen sker vid Luthagens livs på Sysslomansgatan 19 onsdagen den 20 maj kl 10.

För frågor, kontakta Björn Sundin

Läs Tobaksfaktas faktablad om exponeringsförbud

Läs vidare