Handelns utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Philip Morris AB, genomfört en studie om skadligheten hos olika nikotin- och tobaksprodukter, som cigaretter, snus, e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter.

Slutsatsen i rapporten är att man med en skademinimeringsprincip i Sverige skulle underlätta möjligheten att tillgodose användarnas önskemål om större tillgång till kunskap, hjälpa till att åtgärda kunskapsbristerna gällande olika nikotin- och tobaksprodukters skadlighet samt bidra till att minska andelen svenskar som röker och skadorna som följer av det.

Rapporten är ett tydligt exempel på just det som döms ut av WHO: Tobaksindustrin ger människor den falska bilden att produkter med lägre risk skulle vara effektiva verktyg i folkhälsoarbetet för att åstadkomma rökavvänjning, skriver WHO, Världshälsoorganisationen i faktabladet How the Tobacco industry undermines cessation.

Läs mer

Philip Morris vill förringa riskerna med nikotin

Forskare: ”Väldigt oroväckande att unga exponeras för nikotinprodukter

Reglering av nikotin genomförd i Norge och Finland – oenighet i Sverige

Tobaksindustrins nio tricks för att förvilla

Läs vidare