Forskare vid the University of Texas Health Science Center har använt musmodeller för att undersöka vad passiv rökning innebär efter en transplantation. Försöksdjuren transplanterades med främmande cellöar som opererades in under njurkapseln. Vissa djur utsattes för passiv rökning under ett antal veckor, andra inte.

Analysresultaten visade att passiv rökning försämrade de intransplanterade cellöarnas chanser att överleva i kroppen under längre tid. Detta verkade bero på att cigarettröken ledde till olika förändringar i enzymproduktionen.

”Många människor är omedvetna om den gradvisa försämring av funktionen hos transplanterade organ som orsakas av cigarettrök”, framhåller forskarna.

”Våra resultat kommer att öka allmänhetens medvetenhet om problemet med tobaksrökning och transplanterade patienter och det kommer att kunna rädda liv.”

Länk till sammanfattning av artikeln om studien i American Journal of Transplantation

Läs vidare