Relaterat

Hur många nikotinexponerade foster är lagom, ministern?

Krönika av Göran Boëthius, f.d lungläkare och opinionsbildare på Tobaksfakta.

Läs mer

Tobaksrökningens globala skadeverkningar ökar

Från att ha varit den fjärde viktigaste riskfaktorn för dödsfall 1990 har rökning seglat upp som den näst viktigaste 2017....

Läs mer

Krönika: Dags att informera om rökfria utemiljöer!

Krönika av Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Inga extra resurser för information till allmänheten om rökfria utemiljöer

Den första juli blir det rökfritt på uteserveringar och andra allmänna platser utomhus. En viktig faktor för ett lyckat genomförande...

Läs mer

Uppdaterat faktablad om rökfria utemiljöer – utifrån nya lagen

Tobaksrök kan vara lika hälsofarlig ute i fria luften som inomhus – allt beror på koncentrationen av farliga partiklar och...

Läs mer

Förslag om höjd åldersgräns i flera länder

I England har inflytelserik grupp av parlamentsledamöter föreslagit en höjning av åldersgränsen, från nuvarande 18 år till 21. Tanken är...

Läs mer

Debatt: Olösbar konflikt mellan tobaksindustrin och folkhälsan

Snusfrämjarna har ett kommersiellt intresse i att bibehålla ett högt nikotinberoende i samhället. Vårt uppdrag däremot är att uppmärksamma politikerna på...

Läs mer

Matnyttig och inspirerande verktygslåda för personal som arbetar med unga

I Helsingborgs kommun har man tagit fram en verktygslåda för skolpersonal och andra som ska arbeta med alkohol, narkotika, doping,...

Läs mer

Tobaksfakta deltar på internationell konferens för tobakskontroll

För fjärde året i rad anordnar ENSP, European Network for Smoking Prevention, en internationell konferens om tobakskontroll. Ca 300 deltagare...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev