Redan 1963 inledde forskare i Göteborg hälsostudien av 855 män födda 1913. Ett viktigt syfte var då att hitta riskfaktorer för hjärtinfarkt som då var en mycket vanlig sjukdom och dödsorsak, särskilt bland män. Göteborgsforskarna var tidigt ute med att varna för att rökning ökar risken för hjärtinfarkt.

Studiens deltagare undersöktes första gången när de var 50 år. Sedan undersöktes de som fortfarande levde i åldrarna 54, 60, 67, 75, 80 och 100 år.

27 procent levde till minst 80 års ålder. Efter den åldern var hjärt-kärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken. Tio män levde vid 100-årsuppföljningen och sju av dem undersöktes i denna av forskarna.

– De mådde förvånansvärt bra, faktiskt. De var väldigt nöjda med livet och de tyckte att de bodde bra. De gick omkring och en hel del av dem höll på med gymnastik i sängen och så vidare, berättar forskargruppens ledare Lars Wilhelmsen, professor emeritus vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, i en radiointervju.

Forskargruppen har nyligen publicerat en artikel i Scandinavian Cardiovascular Journal där resultat från 100-årsuppföljningen utvärderats tillsammans med resultat från en tidigare uppföljning. Den gemensamma faktor som var tydligast för de män som levde/har levt länge är rökfrihet.

Andra faktorer som, enligt studien, ökar chansen att leva länge är att ha en mamma som uppnått hög ålder, att tillhöra en hög socialgrupp och bra kondition i medelåldern.

Läs vidare