– Det har varit en rejäl utmaning att dessa produkter inte omfattats av begränsningar vad gäller marknadsföring och hur lätt de kunnat säljas till minderåriga, säger Josefin Nilsson, chef för Folkhälsomyndighetens enhet för tobaksprevention.

Den nya lagen innebär bland annat:

  • Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av konsumentens behov av produktinformation. Marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.
  • Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år.

Ansvaret för att bestämmelserna följs ligger på den som tillverkar, importerar och säljer tobaksfria nikotinprodukter. Folkhälsomyndighetens uppdrag är att stödja arbetet med kunskap, vägledningar och föreskrifter samt förse tillverkare och importörer med relevant information.

– En reglering av tobaksfria nikotinprodukter är viktig för folkhälsan. Ungdomar är dessutom särskilt känsliga för nikotinets beroendeframkallande egenskaper och behöver det särskilda skydd som lagen ger. Fortsatt forskning är också viktigt eftersom vi saknar tillräcklig kunskap om nikotinets långsiktiga effekter på hälsan, säger enhetschef Josefin Jonsson.

Fotnot: I lagen kallas produkter som vitt snus för tobaksfria produkter, en benämning som Tobaksfakta med flera har ifrågasatt eftersom nikotin utvinns ur tobaksplantan. Läs mer om det här 

 

Läs vidare