34 statschefer deltog i mötet den 19-21 september. Över 120 av medlemsstaterna hade anföranden under sessionerna. Under den första dagen antogs den politiska deklarationen om kampen mot NCD enhälligt av länderna.

Arbetet med att skynda på genomförandet av den internationella Tobakskonventionen framhålls i deklarationen som en viktig åtgärd. Tobaksbruk är den riskfaktor som är gemensam för samtliga de icke smittsamma sjukdomarna cancer, hjärt-kärlsjukdomar, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och diabetes.

Åtgärder på områdena kost, fysisk aktivitet och alkohol lyfts också fram.

Toppmötet och dess deklaration är en start på en process som nu kommer att gå vidare och där länderna kommer att sätta upp mer konkreta mål på olika områden.

Här kan du läsa NCD-deklarationen på engelska.

Läs vidare