Tobakskonventionens artikel 16 handlar om att förhindra tobaksförsäljning till unga. För att skydda ungdomar från tobaksbruk bör länderna som har undertecknat konventionen, däribland Sverige, förbjuda försäljning av lösa cigaretter och små förpackningar.

I Sverige får inte cigaretter säljas i paket med färre än 20 cigaretter, men något motsvarande förbud har inte funnits för snus. På marknaden finns snusförpackningar om fem stycken som kostar några kronor, vilket kan jämställas med styckeförsäljning, skrev regeringen i propositionen om ny tobakslag. Det är den lagen, som riksdagen beslutade om i december 2018, som reglerar förpackningsstorleken från 1 juli 2019

Snusförpackningar med färre portioner än 20 stycken får dock fortsätta att säljas till konsumenter till och med den 31 december 2019 om snuset har tillverkats före den 1 juli 2019.

När det gäller vikten i förpackningarna anser inte regeringen att den behöver regleras, eftersom den typ av miniportioner som finns på marknaden idag inte är billigare än de ordinarie portionsförpackningarna.

Läs vidare