Dessa intressanta resultat rapporteras från en studie som genomförts av forskare vid Otago University, Nya Zeeland. Studien har publicerats online av den vetenskapliga tidskriften Tobacco Control. Studien ingår i det multinationella projektet The International Tobacco Control Policy Evaluation Survey som studerar möjligheterna till och effekterna av tobaksbegränsande lagstiftning.

I den nyligen publicerade studien ansåg över 65 procent av de över 1300 tillfrågade rökarna att tobaksbolags verksamhet borde regleras hårdare. Särskilt rökare i befolkningsgruppen Maori, där det finns en jämförelsevis hög andel rökare, var för strängare regler för tobaksbolag. Även rökare i en besvärlig ekonomisk situation var särskilt positiva till hårdare reglering.

Av de 921 rökare som tillfrågades om sin inställning till en utfasning av tobaksbruket och -försäljningen var 46 procent för ett försäljningsstopp inom tio år. Forskarna såg också att många av rökarna ansåg att regeringen borde göra mer för att komma till rätta med skadorna av rökning, 59 procent stödde detta uttalande.

Undersökningen genomfördes 2007-2009. Senare har Nya Zeelands regering satt som mål att landet ska vara rökfritt 2025. Forskarna tror att stödet för en utfasning av tobaken skulle blivit ännu starkare om studien gjorts idag.

Länk till sammanfattning av forskningsartikeln

Läs vidare