Endast Grekland stöder, vid sidan av Sverige, oreserverat att snusförbudet hävs medan Nederländerna och Österrike uttrycker viss förståelse för nöjligheten att häva förbudet, men också framför reservationer.

Nederländerna anser att det inte är vetenskapligt bevisat att snus fungerar som rökavvänjningsmedel och att det skadar folkhälsan trots att det är mindre farligt än cigaretter, samtidigt som ett förbud just därför inte är helt proportionellt. Landet stöder generellt ändå fortsatt förbud.

Österrike kan tänka sig att slopa förbudet, men samtidigt införa regler om farliga substanser.

Det är åtta länder som stöder ett fortsatt exportförbud för snus medan sju vill förbjuda all så kallad rökfri tobak inom EU.

Beroendeskapande

Spanien uttrycker den vanligaste uppfattningen bland de länder som vill ha ett fortsatt förbud, nämligen att det inte bevisats att snus kan fungera som ett medel för rökavvänjning, utan tvärt om är beroendeskapande och att snusbruk därför lätt övergår i cigarettrökning.

Alla har inte lämnat några svar på snusfrågan. Länderna är inte skyldiga att svara på EU-kommissionens remisser.

  • Den stora majoriteten för fortsatt förbud går stick i stäv med de uppgifter som förekom i en nyhetsartikel i Dagens Nyheter den 30 november där EU anklagades för att mörka ett utbrett stöd för ett hävt förbud. Artikeln kom till på initiativ av Swedish Match.

Ingen EU-konsultation har gett så många svar som den om skärpning av Tobaksproduktdirektivet. Det kom 85 513 svar, mot normalt cirka 500. Förutom regeringarna får industri, myndigheter, organisationer och enskilda medborgare svara.

  • 73 procent av svaren kom från tre länder, Polen, Italien och Storbritannien. Från Italien kom 36 procent av svaren, 30 784, från Polen 28 procent, 23 943, och från Storbritannien 9 procent, 7 696, totalt 63 423.

En av förklaringarna till den massiva floden av svar från Italien och Polen är att de har stora åkerarealer med tobaksodlingar.

Antalet svar från Sverige var 405, varav 360 från medborgare.

57 procent av alla online-svar är duplikat, som visar att de har ett gemensamt ursprung. För att svar ska klassas som duplikat krävs att det finns minst sex stycken med identiskt innehåll som visar att de har en och samma källa.

En osäkerhetsfaktor är att avsändarna av online-svaren själva uppger en identitet. Det är omöjligt att kontrollera alla.

Utom online-svaren har kommissionen fått några hundra svar via e-post och vanliga brev. Vad som sägs där har inte kommit med i statistiken på webben.

Inte en folkomröstning

– Man ska komma ihåg att en konsultation inför ändringar av ett EG-direktiv inte är en folkomröstning. I en konsultation ber vi personer att framföra sina åsikter om föreslagna förändringar och lämna synpunkter på deras konsekvenser, säger en företrädare för EUs Generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor.

– Vi drar slutsatser av svaren, men sitter inte och räknar antalet svar som kan tolkas som för eller emot.

Viktigare frågor

Förändringarna i Tobaksproduktdirektivet gäller inte bara frågan om exportförbudet av svenskt snus till EU, utan betydligt viktigare förslag för att det tobakspreventiva arbetet inom EU ska bli effektivare.

Dit hör förslaget om att göra bildvarningar på cigarettpaketen obligatoriska i hela EU. Det är en fråga som inte är så kontroversiell längre. Sju länder har redan infört bildvarningar och flera är på väg att göra det.

Av de 20 regeringar som svarat elektroniskt är 11 för obligatoriska bildvarningar, medan 8 vill ha kvar nuvarande system.

Källa: Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor.

Carl-Olof Rydén

Läs vidare