– Jag uppmanar läkare i hela landet att följa mitt exempel. Vi behöver få tryck i debatten även lokalt om det lidande som tobak orsakar, säger Micael Fichtel till Läkartidningen.

– Det blir alltmer tydligt att rikspolitikerna saknar engagemang i den här frågan och att flera länder sprungit ifrån Sverige när det gäller ambitioner att arbeta mot tobak. Därför vill jag inte tiga längre utan försöker påverka lokala politiker.

Micael Fichtel är specialist i internmedicin och arbetar vid landstingets närvårdsenhet i Härnösand. I sitt medborgarförslag för han fram en lösning som skulle göra Härnösands kommun först i landet med att införa ett totalt tobaksförbud. Han pekar även på att länder som Nya Zeeland och Finland fattat beslut om att fasa ut tobak med 2025 respektive 2040 som slutår.

Förslaget diskuterades livligt i kommunfullmäktige 17 juni. Beslutet blev en återremiss för fördjupad utredning. Den rödgröna kommunledningen förklarade också sin vilja att tydligare arbeta mot rökning.

Micael Fichtel tror att vi just nu är inne i ett skede som är något av en vändpunkt i arbetet mot tobak.

– Jag upplever att professionella yrkesgrupper börjar visa det engagemang som politikerna saknar. Fler läkargrupper som kirurger och ortopeder ställer krav. Diskussionen om rökfrihet före och efter operationer är exempel på det.

– Dessutom finns ett internationellt tryck för att vidta åtgärder. WHOs målsättning att minska dödsfallen i icke smittsamma sjukdomar med 25 procent fram till 2025 är viktigt.

Docent Göran Boëthius, medicinsk expert i tankesmedjan Tobaksfakta, gillar Härnösandsinitiativet:

– Micael har fattat läkarrollens försummade uppgift – att också vara opinionsbildare. Att vara tidigt ute med sina idéer är ofta otacksamt. Men tiden blir alltmer mogen för ett tobaksförbud – i Härnösand och i Sverige.

Under sommarens Almedalsvecka kommer Tobaksfakta att samla ett 30-tal organisationer som gett sitt stöd till arbetet med att fasa ut tobaken.

Läs vidare