Tobaksbruket varierar mellan länen. Som vanligt har Västerbotten lägsta andelen rökare med 2,3 procent, medan andelen snusare är 5,3 procent.

Jämtland har 4,3 procent rökare och 6 procent snusare. Genomsnittet för andelen snusare i hela landet är 1 procent.

Störst andel rökare med mellan sju och åtta procent har Gävleborg, Södermanland, Kalmar län, Blekinge, Skåne, Dalarna och Gotland. De lägsta andelarna har Stockholm och Uppsala län med cirka 4 procent.

En undersökning av hur rökning i tidig graviditet och i graviditetsvecka 30-32 fördelas mellan olika utbildningsnivåer visar att 17,8 procent av kvinnor med enbart grundskola bakom sig röker, jämfört med 8,2 procent bland dem med gymnasieutbildning och drygt en procent vid eftergymnasial utbildning.

Kunskaper om gravidas tobaksbruk är viktiga eftersom tobak, både snus och röktobak, har negativa effekter på fostret, t ex dålig tillväxt, som ökar risken för dödföddhet.

Dödlighet i relation till moderns tobaksvanor visar att andelen dödfödda bland kvinnor som rökt 1-9 cigaretter om dagen är 4,9 procent, bland kvinnor som rökt tio eller fler cigaretter var dödföddheten 6,2 procent medan 4,5 procent av barnen till snusare var dödfödda. Även neotala dödsfall och dödsfall inom ett år är fler hos tobaksanvändarna. Bland helt tobaksfria kvinnor är dödföddheten 3,4 procent.

Hela studien kan laddas ner här

Se sidan 22 om gravidas tobaksvanor i Medicinska födelseregistret

Läs vidare