Trots att det sedan många år är förbjudet att röka på skolgårdar och gårdar vid förskolor, är dessa platser långt ifrån rökfria. I en nationell studie bland ungdomar i åldrarna 13, 15 och 17 år uppgav år 2009 79 procent i grundskolan att det röks på skolgården. I gymnasiet svarade 94 procent att det röks på skolgården.

Många ungdomar rapporterar också att vuxna i skolan inte ingriper mot rökning på skolgården eller till och med röker där själva.

Här kan du ladda ned kunskapssammanställningen.

Läs vidare