Kanada har en medveten tobakspolitik, men trots det röker fortfarande 15 procent av befolkningen dagligen och rökningen bland unga har inte minskat sedan 2013. Därför har den kanadensiska regeringen valt att satsa 850 miljoner dollar, med start 2018-2019, för att öka möjligheten att nå målet till 2035.

En av de saker man vill fokusera på är att utveckla det nuvarande märkningssystemet för att maximera effektiviteten av den hälsorelaterade märkningen. Regeringen menar att meddelanden på cigaretterna har potential att ses av miljoner människor varje dag och därför är ett viktigt verktyg för att informera om hälsorisker och därmed påverka befolkningen att sluta röka.

Läs mer: 

https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultation-tobacco-labelling/document.html#a3.1

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/programs/consultation-tobacco-labelling/27-18-2150-Tobacco-Consultation-Labels-EN-12.pdf

https://fortune.com/2018/10/31/canada-cigarettes-cancer-tobacco-warning-labeling/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6340393/Canada-country-warning-labels-individual-cigarette.html

Läs vidare