Omkring 30 % av japanska män och 10 % av kvinnorna röker. Enligt hälsodepartementet dör omkring 140 000 japaner varje år av rökrelaterade sjukdomar. Av dessa dödsfall beror ungefär 15 000 på passiv rökning.

När det gäller att lagstifta för att skydda människor mot just passiv rökning ligger Japan långt efter många andra länder.

– Skyddet mot passiv rökning i Japan ligger på samma nivå som i utvecklingsländer, säger Manabu Sakuta, ordförande i the Japan Society for Tobacco Control, i en kommentar i The Guardian.

Visserligen råder rökförbud i Tokyos taxibilar och på vissa av huvudstadens gator, men bara omkring en tiondel av serveringsställena är rökfria enligt den japanska tobaksförebyggande frivilligorganisationen.

Regeringen har presenterat ett lagförslag som förbjuder rökning nära bland annat skolor och sjukhus, men när det gäller serveringsmiljöer föreslås att särskilda rökrum ska tillåtas (ett undantag som finns även i Sverige). Manabu Sakuta och hans organisation vill i stället ha ett totalt rökförbud även i dessa miljöer.

År 2020 ska Tokyo arrangera de 32:a olympiska sommarspelen. Inför dessa pågår nu en kamp i Japan om tobakslagarna. Hälsoföreträdarna framhåller att Tokyo måste bli en värdstad som kan erbjuda det olympiska kommittén kallar ”healthy games”, d.v.s. ett OS i hälsans tecken. För det krävs, menar de, inte minst betydligt bättre skydd mot passiv rökning. Motståndarna är den mäktiga tobaksindustrin och dess allierade på olika nivåer, även höga politiker. Världens tredje största tobaksbolag, Japan Tobacco, var tidigare ett statligt monopolföretag och den japanska staten äger fortfarande nästan en tredjedel av aktierna.

Tobaksproduktionen och –konsumtionen ger staten stora inkomster, vilket enligt Manabu Sakuta förklarar det starka politiska motstånd som finns mot skärpta tobakslagar.

Läs vidare