Under 2018 hände en hel del i tobaksfrågan. Till exempel antogs en ny tobakslag i december. Jättebra att det händer saker i tobakspolitiken. Det tycker vi verkligen. Men det behöver hända mer.

Rökning skördar 12 000 liv bara i Sverige, varje år. För att sätta det i perspektiv kan vi nämna att dödsiffran i trafiken är 250 per år. Kanske beror det på att det finns en nollvision för trafiken, som myndigheter står bakom. Konstigt nog gör det inte det när det gäller tobak.

Däremot finns det ett mål, Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025 – ,som framför allt drivs av ideella organisationer. Målet är att max 5 procent av befolkningen ska röka år 2025.

Tyvärr finns det en stark motkraft mot det målet: tobaksindustrin. Det är en mäktig aktör som inte vill att rökningen ska minska. Men vi menar att folket – alltså ni – är starkare. Om alla tillsammans markerar en tydligt önskan om att få stopp på rökningen, då kan det börja hända grejer.Och om vi visar våra politiker att de har vårt stöd att agera, kommer de att våga skärpa tobakspolitiken ännu mer och skapa resurser för att nå målet. Det behövs för att vi ska lyckas.

Du kanske frågar dig vad rökningen har med dig att göra, speciellt om du inte röker. Vi menar att rökning är en fråga som berör alla, att rökstopp gynnar alla, och att vi alla kan bidra i arbetet med att skapa ett rökfritt samhälle. Läs punkterna nedan så kanske du förstår hur vi tänker:

Alla väljer inte själva

Ett vanligt argument i debatten kring rökning är att alla har rätt att välja själva, även att vara onyttiga. Det låter vettigt. Innan man tänkt efter. Det känns mindre vettigt när man får veta att 90 procent av alla som börjar röka är barn under 18 år. Barns förnuft är inte färdigutvecklat när de väljer att testa, och därefter bli beroende. Att börja röka eller snusa är med andra ord inte ett övervägt och medvetet val, kopplat till framtida konsekvenser, utan sker oftare på grund av grupptryck i kompisgruppen. Vi vill inte att några barn ska börja röka.

Rökning är ojämlikt

Många av de som röker mår sämre än genomsnittet i Sverige. Människor med psykisk ohälsa, liksom de i utsatta livssituationer, är till exempel mycket kraftigt överrepresenterade när det gäller rökning. När man av olika skäl inte mår bra är det svårare att göra sunda val. Vi vill inte att man ska skambelägga de som använder tobak, istället ska vi bry oss och få stopp på rökningen tillsammans. Ett bra samhälle stöttar de som har svårt, och hjälper de att förbli rökfria även i svåra perioder i livet eller när man är sjuk. Alla borde ha samma möjligheter till en bra hälsa, oavsett hur man mår eller vem man är.

Kostnaderna drabbar alla skattebetalare

Rökning är inte bara kostsamt för de som röker. Det kostar också samhället enorma summor pengar. Minst 75 miljarder, enligt nya beräkningar. Det är lika mycket som Sveriges hela utbildningsbudget. Tobaksindustrin bryr sig inte. Men tycker du att det är rimligt? Skulle du inte hellre fördela de där 75 miljarderna på att bygga upp samhället än att ta hand om konsekvenserna av en levnadsvana som går att begränsa med rätt insatser?

Det är inte “bara att sluta när man vill”

Ordet frihet kommer då och då upp kopplat till rökning. Man pratar då om friheten att välja. Vi tycker att man glömmer att det är en enorm ofrihet att vara beroende. Dels ska en alltid komma ihåg att ha med tändare, köpa cigaretter, ha koll på att man har tillräckligt med snus och så vidare. Och sen är man jagad av abstinens. Tobaksindustrin vill få människor att bli beroende så tidigt som möjligt. Abstinensen gör att många av de som börjar, aldrig lyckas sluta. Men de som lyckas upplever en mycket större frihet som rökfria än som rökare.

Vi tror att ett samhälle där barn och vuxna slipper vara rökare, och där skattepengarna används till att bygga upp samhället, är ett bättre samhälle. För alla. Det säger vi inte för att vi är glädjedödare eller moralister. Vi vill bara vara realistiska.

Om du tycker som vi hoppas vi att du vill hjälpa oss att motivera fler att reflektera kring rökningen. Dela våra filmer i sociala medier, så att de når så många som möjligt.

Tack!

Läs vidare