Kalifornien blev 2020 den andra amerikanska delstaten efter Massachusetts att förbjuda försäljning av smaksatta tobaksprodukter. En namninsamling, stödd av tobaksindustrin, startades i hopp om att ändra lagen. Den samlade över 600 000 namn, vilket är tillräckligt för att det ska bli en folkomröstning om beslutet. Försäljningsförbudet pausas nu tills folkomröstningen har ägt rum i november 2022  

Försäljningsförbudet, som det ska folkomröstas om, begränsar försäljningen av produkterna men kriminaliserar inte innehavet.  

Läs mer här

 

Läs vidare