Att förbjuda rökning i fordon där barn är passagerare blir allt vanligare världen över. Sedan 1 oktober gäller exempelvis ett sådant förbud i England och Wales. På initiativ av hälsominister Beatrice Lorenzin anammar nu Italien denna trend – och utökar den genom att skydda även ofödda barn från tobaksrök i bilar.

Beslutet grundar sig på omfattande forskning som visar en rad negativa hälsoeffekter för barnet om mamman röker själv eller utsätts för andras tobaksrök.

Bestämmelsen är ett tillägg till den nya tobakslagstiftning som Italien liksom övriga EU-länder genomför för att uppfylla det reviderade tobaksproduktdirektivet. Direktivet innebär bland annat nya, större varningsbilder på tobaksförpackningar.

De nya italienska tobakslagarna kommer tio år efter det att Italien, som tredje land i Europa, införde rökförbud i offentliga inomhusmiljöer. Sedan dess har andelen rökare minskat från 23,8 till 19,5 procent.

Även i Sverige vill regeringen ta chansen att komplettera de lagändringar som följer av tobaksproduktdirektivet med fler åtgärder för att skydda barn och ungdomar från att börja med tobak. En statlig utredning undersöker möjligheterna att också införa fler rökfria utomhusmiljöer, exponeringsförbud för tobaksvaror på försäljningsställen samt neutrala, standardiserade tobaksförpackningar. Utredningsförslaget ska presenteras senast 1 mars 2016.

Läs vidare