De 2008 respondenterna, ett riksrepresentativt snitt i åldrarna 18 år och uppåt, svarade enhälligt på frågor om lansering av nya tobaks/nikotinprodukter, kännedom om dessa produkter och miljöpåverkan.

Oacceptabelt att utveckla nya nikotinprodukter

7 av 10 (71%) svenskar tycker att ”tobaksbolagens arbetsmetoder är oacceptabla och att vi måste skydda barnen från beroende och nikotinets effekter på kroppen och hjärnan. Barn ska prioriteras före tobaksindustrins vinster”. Med det menas att tobaksindustrin utvecklar nya produkter med smaktillsatser för att attrahera nya konsumenter. Utvecklingen har visat att barn är de som lättast fastnar för dessa produkter.

Folk vet inte att vitt nikotinsnus ökar – inte okej av tobaksindustrin att lansera

3 av 10 svenskar (30%) känner till att användningen av vitt snus ökat mycket bland unga. Kännedomen om tobaksindustrins lansering av vitt snus är högst i den yngre åldersgruppen 18-29 år, det vill säga den målgrupp som tobaksbolagen främst vänder sig till.

Nästan 8 av 10 svenskar (78%) tycker att det är dåligt av tobaksindustrin att lansera detta snus.

Tobaksindustrin påverkar miljön negativt

Svenskarna tycker genomgående att tobaksindustrins påverkan på miljön är negativ. De två aspekter som ansågs vara de största problemen var ”fimpar som spolas ut i sjöar och hav ökar problemet med mikroplaster” och ”cirka 80% av allt skräp i svenska städer utgörs av fimpar och snusprillor som sprider miljögifter”.

Bakgrundsfakta: det vita nikotinsnuset ökar

I Sverige ökar användningen av vitt snus. Bland unga 14-18 år har användningen av vitt snus ökat från 7% till 19% mellan 2019-2020. Anledningen till att unga börjar är bland annat grupptryck och en tro på att det vita snuset är ofarligt.

Resultaten är från en undersökning som gjordes i november av Kantar Sifo, på uppdrag av Tobaksfakta.

Har du frågor om undersökningen, maila Ann Post

Läs vidare