Sponsring kommer att bli förbjuden för evenemang om de har en internationell karaktär eller riktar sig till en minderårig publik. Tobaksreklam i tidningar och på internet blir dock bara förbjuden för media som riktar sig till minderåriga. Det rapporterar Swissinfo.

Schweiziska väljare kommer dock att ha det sista ordet i frågan. En folkomröstning väntas äga rum nästa år om ett totalt reklamförbud för tobaksvaror. Regeringen uppmanar dock väljarna att avvisa initiativet, som den anser går för långt.

Omröstningen är ett folkligt initiativ från 2019 som kräver ett absolut reklamförbud i tryckta medier, online, affischer på biografer och i butiker. Initiativet, som samlade in över 100000 underskrifter som behövs för att frågan ska tas upp, vill också förbjuda sponsring av tobaksföretag.

Läs vidare