Under alla år och i alla politiska positioner tog han sig tid att vägleda oss i strävan att begränsa tobaksbruket i alla dess former. Han har därmed tjänat folkhälsan bättre än de flesta politiker.

Vi är honom mycket tacksam för detta samarbete – in i det sista. Saknaden av Henrik kommer att sporra vårt fortsatta långsiktiga arbete för ett nikotinfritt Sverige!

För Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Göran Boëthius
ordförande
2020-07-16

Läs vidare