– Det känns skamligt att vi i Sverige inte har bättre koll på tobaksindustrin och ser igenom deras taktik, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert inom Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

Som Tobaksfakta tidigare rapporterat har nyhetsbyrån Reuters genom läckor kommit över ett omfattande material från tobaksjätten Philip Morris. Det handlar om tusentals sidor från dokument som avslöjar bolagets planer och strategier för att försvaga tobakspolitiken världen över under åren 2009-2014. Philip Morris övergripande mål äratt stoppa eller åtminstone bromsa genomförandet av alla de effektiva tobaksbegränsande åtgärderna i den internationella tobakskonventionen.

Sverige är en av de nationer som Philip Morris riktade in sig på och bland de hemliga dokumenten finns bolagets planer för lobbyarbetet i Sverige. Beslutsfattarna i vårt land blev måltavlor för bolaget när revideringen av EU:s tobaksproduktdirektiv pågick. En viktig del av taktiken var att skapa stor uppmärksamhet kring det svenska snuset och dess plats i EU. Av dokumenten framgår att Philip Morris bland annat försökte få andra departement att sätta press på folkhälsoföreträdarna i socialdepartementet och därigenom påverka EU-förhandlingarna. En annan viktig del av strategin var att skapa allianser med olika offentliga och privata näringslivs- och exportintressenter.

– Huvudsyftet med snuslobbyingen var enligt min bedömning att misskreditera EU:s arbete med tobaksprevention genom att skapa stor oro för att EU nu planerade förbjuda snus även i Sverige, trots att det inte var aktuellt, säger Margaretha Haglund.

– Tyvärr varsnuslobbyingen lyckad. Dagstidningarna var till exempel under arbetet med tobaksproduktdirektivet fyllda av okritiska artiklar om ”klåfingriga” EU som lägger sig i vårt snus. Genom denna lobbying skapades också en negativ inställning till andra viktiga åtgärder som inledningsvis fanns med i EU-förslaget, som till exempel standardiserade, reklamfria paket och exponeringsförbud.

Margaretha Haglund hoppas att Reuters viktiga avslöjanden ska inspirera även svenska medier till en mer granskande journalistik om tobaksindustrin. Tack vare att EU:s tobaksproduktdirektiv reviderades och har genomförts i svensk lag har vi numer bland annat varningsbilder på cigarettpaketen. Men rökning dödar fortfarande 12 000 personer per år i vårt land och långt fler insjuknar årligen i tobaksrelaterade sjukdomar. Fler åtgärder från tobakskonventionen och dess riktlinjer behövs för att begränsa tobaksindustrins marknadsföring så att tobaksbruket fortsätter att minska. Två exempel är exponeringsförbud och standardiserade, reklamfria tobaksförpackningar.

– Vi ser fortfarande hur tobaksindustrin aktivt försöker stoppa viktiga åtgärder som många andra länder redan infört. I Sverige dras förslagen i långbänk. Det är nu hög tid för Sverige att sätta stopp för tobaksindustrins påverkan på folkhälsopolitiken och leva efter artikel 5.3 i WHO:s tobakskonvention. Artikeln handlar om att stoppa tobaksindustrins påverkan på folkhälsopolitiken genom tydliga regler för statsapparaten om att undvika interaktion med tobaksindustrin. Vi måste sluta vara naiva och tro att detta inte händer här och förstå de allvarliga konsekvenserna av tobaksbolagens dödliga inflytande.

Läs vidare