Syftet med SANDT-podden är att sprida kunskap om ANDTS-frågor. Stefan Åberg samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. Podden finns bland annat på Spotify.

Den 15 september diskuteras hur tobakslagarna har påverkat personalen och besökarna på puben. Senare i höst kommer ett avsnitt där pedagogen och miljösamordnaren pratar om hur man gör ett succéprojekt om tobak i skolan.

Läs om fler avsnitt här

Vi passar också på att tipsa om ANTDS-bloggen som lyfter hur skolan kan arbeta med att förebygga användningen av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel bland eleverna. Tanken med bloggen är att inspirera och underlätta pedagogens arbete kring ANDTS-frågor i klassrummet.

Läs vidare