Bildvarningarna kommer att täcka övre halvan av både fram- och baksidan på paketet. De kommer också att täcka en femtedel av alla tobaksannonser och vara placerade högt upp i annonserna.

USA har visserligen inte ratificerat den internationella tobakskonventionen, men det tycks ändå som om de nya amerikanska varningsbilderna är anpassade till rekommendationerna kopplade till konventionens artikel 11.

Detta är första gången på 25 år som USAs hälsovarningar på cigarettpaketen förändras. De nya varningsbilderna syftar till att visa avskräckande hälsoeffekter av rökning. Bland annat visas en död kropp och en man som blåser ut tobaksrök genom ett hål i halsen.

Tobaksindustrin tycks se de nya bilderna som ett hot mot framtida vinster och företaget R.J. Reynolds har ifrågasatt de nya bestämmelserna i en federal stämningsansökan.

Här kan du se de nio nya amerikanska varningsbilderna.

Läs vidare