Malmö

Tillsammans med WHO Collaborating Centre i Malmö bjuder Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention in till en eftermiddag i syfte att ge fördjupad kunskap och belysa nyheter och pågående aktiviteter inom tobaksområdet. Läs mer här

Hässleholm

Tobacco Endgame handlar det om i Hässleholm 28/5, i Glashuset, Norra Stationsgatan 8A, 13.00-16.00. Anmäl dig här

Stockholm

Uppdrag tobaksprevention har en temadag kopplat till World No Tobacco Day. Läs mer och anmäl dig här
Tobaksfakta kommer att ställa ut i Landstingssalen. Där delas det nya faktabladet om rökfria miljöer ut.

Örebro

Personal som jobbar med tobakspreventivt arbete kommer att finnas i gallerian på Krämaren i Örebro tisdag 28 maj, klockan 12-16 för information och samtal kring att sluta röka. På Folktandvården och på vårdcentralerna kommer patienter att uppmärksammas på sina rök- och tobaksvanor och få lite extra råd och stöd under veckan. Frågan lyfts också på facebook och med bussreklam med budskapet – Visst kan du sluta röka!
Kontaktperson: Anette Danesjö-Gustafsson

Västerbotten

Lanserar Rökfria utomhusmiljöer med start på länets tre sjukhus den 31 maj och kommer att ha lite olika aktiviteter på sjukhusen. Till exempel kommer besökare att erbjudas att testa sin lungkapacitet med CODP-mätare. De kommer också att tillfrågas om vad de anser om Rökfria utomhusmiljöer runt regionens verksamheter och nya tobakslagen – och i samband med det kommer en utlottning att ske. Information om var man kan få hjälp att sluta kommer att finnas. Tandkrämsprover och Tobaksfri duo tandborstar delas ut till barn och lite annat smått och gott. Den som kommer får se!
Kontaktperson: Ywonne Wiklund

Läs mer om World No Tobacco Day

Artikel om varför tobaksfria dagen är viktig för folkhälsan

 

Har du tips på saker som händer? Maila till redaktionen

 

 

Läs vidare