Anmälan till seminariet Tobacco Endgame 28 maj i Hässleholm

Nu är det snart dags för det första Tobacco Endgame-seminariet som går av stapeln ute i landet, närmare bestämt i Hässleholm tisdagen den 28 maj kl 13-16. Det blir ett fullspäckat program med både viktig kunskap, inspirationsboost och en uppdatering av hur det går med Tobacco Endgame-arbetet runt om i landet. 

 

Plats:

Glashuset, Norra Stationsgatan 8A, Hässleholm. Huset ligger alldeles vid stationen.

 

Medverkande:

Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist, ledamot i VISIR.
Presentation av rapporten ”Tobaksindustrins miljöpåverkan” – från skogsskövling till fimpen i havet

Folkhälsomyndigheten
Lagen om Rökfria Miljöer – som träder i kraft 1/7 2019

Pia Johansson, Alkohol och Tobakshandläggare, Region Kronoberg
Sofia Ekström, Projektledare Region Kronoberg
Tobacco Endgame – så ser vårt arbete ut i dagsläget

Jenny Andersson, Folkhälsostrateg Karlshamns kommun
Från beslut till verkstad i tobaksfrågan

Stefan Åberg, ANDTS-samordnare
Helsingborgs förebyggande tobaksarbete

Vidar Albinsson, Folkhälsostrateg Hässleholms Kommun
Tobacco Endgame – så ser vårt arbete ut i dagsläget

Björn Sundin, Lärare mot Tobak
Rökfri/tobaksfri arbetstid i kommunerna. Uppföljning av enkät från 2015

Lena Sjöberg, Projektledare för de regionala grupperna Tobacco Endgame
Tydligare Tobacco Endgamestrategi – så ser vårt arbete ut i dagsläget

Brith-Marie Delander, förbundssekreterare VISIR, Centralgruppen för projekt Tobacco Endgame.
Slutord på vägen till ett tobaksfritt samhälle

 

Läs vidare