– Det är mycket olyckligt att det inte har hänt något av vikt på det här området sedan rökförbudet på serveringar infördes för tio år sedan.

– Det är ett bra läge för att nu ta oss an tobaksfrågorna. Vi har den politiska vilja som saknats under de här tio åren och så tror jag att det hänt något i den allmänna opinionen och i människors medvetenhet som gör att politiken har hamnat efter det som skulle vara möjligt.

– När den dåtida regeringen gick i bräschen för rökfria restauranger var det av debatten att döma snarare så att politiken låg före den allmänna opinionen, men ändå blev rökförbudet en stor framgång.

I regeringsförklaringen i höstas aviserades att en kommission för jämlik hälsa skulle tillsättas. Dess uppgift är att på basis av de kunskaper som finns ta fram ett antal konkreta förslag om hur de påverkbara hälsoklyftorna ska kunna slutas under en generation.

Hur stor del tobaken ska få i det arbetet diskuteras, men Gabriel Wikström är, mot bakgrund av hur väl tobakens skadeverkningar och framtida alternativ är utredda, beredd att ge tobaksfrågan ett självständigt spår utanför kommissionen för att man fortare ska komma fram till konkreta åtgärder.

Vad som ska hända beror till stor del på den utredning som nu pågår om hur den svenska tobakslagen ska anpassas till EU:s tobaksproduktdirektiv som gäller sedan maj 2014 och ska vara genomfört i medlemsländerna i maj 2016.

– Jag ser den utredningen som en möjlighet att ta ett stort kliv framåt. Det är en intressant och gedigen utredning i sig, och vad vi gör nu är att utarbeta ett antal tilläggsdirektiv.

Vad dessa går ut på vill folkhälsoministern inte säga eftersom de fortfarande är under arbete i regeringskansliet, men han anser att utredningen kommer att ge ett mycket gediget underlag att gå vidare på.

Ytterligare ett grundmaterial är den utredning om rökfria utomhusmiljöer som Folkhälsomyndigheten lade fram under hösten. Det är tänkbart att delar av den går vidare som tilläggsdirektiv.

– Vi vet hur farlig passiv rökning är och att om man begränsar antalet miljöer där rökning förekommer röks det färre cigaretter och därmed blir det enklare för den som röker att sluta med det. Det är ju en överväldigande majoritet av rökarna som egentligen inte vill vara rökare längre.

– Ska man diskutera rökfria utomhusmiljöer är det viktigt att det sker i sammanhang som rör rökningen i stort. Bryter man ut enskildheter är risken stor att man får en snedvriden debatt som blåser upp extrema fall där man inte berör det större perspektivet. Det gäller alla politiska frågor, men är särskilt viktigt när det handlar om tobak.

– Jag har upplevt att det finns ett emotionellt element i debatten om tobak, som har med mycket mer att göra än rationella argument. Det kan bero på att rökning romantiserats under lång tid och dessutom ofta kopplas till värden som personlig frihet, att staten ska inte lägga sig i.

Även i min generation, som inte utsatts för den klassiska tobaksreklamen, får man ändå Marlboromannen på näthinnan när det blir tal om cigaretter.

Ännu en möjlighet att förbättra det tobaksförebyggande arbetet öppnas när en ny ANDT-strategi arbetas fram nästa år, då den gamla strategin går ut.

– Jag har fått signaler från ANDT-folket och andra aktörer att tobaken haft en lite undanskymd roll i den hittillsvarande ANDT-strategin. Därför är det viktigt när vi nu går igenom och studerar hur strategin fungerat hittills och hur den ska fungera framöver att vi lyfter fram tobaken. Det är en väldigt viktig fråga från folkhälsosynpunkt.

– Rökningen är huvudmålet i det tobaksförebyggande arbetet, men det är viktigt att säga att tobakspolitiken inte bara handlar om rökning, den handlar även om snus, tuggtobak och flera andra tobaksprodukter.

– Tobaksutredningen tittar därför även på snusregleringen, som handlar bl a om smaksatta produkter. Det är ju verkligen en inkörsport för de unga. Och tröskeln till att handla i ett beroende, som är svårt att bryta, är låg även när det gäller snus. Jag tror att det är ett speciellt viktigt område att granska. Men jag vill även på den punkten avvakta utredningen.

Gabriel Wikström ser mycket positivt på det upprop för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, som Tobaksfakta bedriver med stöd av drygt 50 organisationer. Men han vill tills vidare avvakta resultatet av den utredning och det övriga arbete som pågår innan han definitivt tar ställning.

– Jag har inte sagt nej till ett slutdatum, försäkrar han.

Trots beslutet om extra val i mars rullar verksamheten i regeringskansliet på normalt. Det gäller även arbetet med den kommande lagstiftningen om tobak.

– Det finns många som missförstått och trott att vi skulle vara något slags expeditionsministär, men det är fel. Vi är en fullt fungerande regering fram till valdagen, säger folkhälsoministern, som säger sig aldrig ha förstått vitsen med att röka eftersom det utgör en så enorm hälsorisk och är en enorm utmaning för folkhälsopolitiken. Det var han på det klara med långt innan han blev folkhälsominister.

Läs vidare