Hälsoklyftorna ökar i Sverige och den förväntade livslängden för arbetarklassen sjunker medan den ökar för alla andra grupper. Det finns flera förklaringar till detta. Frågor som rör kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobak är starkt kopplade till klass. Skrämmande tydligt är det gällande rökning där det finns betydande socioekonomiska skillnader skriver Elin Ylvasdotter.  Medan den välutbildade medelklassen i princip helt har slutat röka, har inte arbetarklassen slutat i lika hög utsträckning.

Rökning är en av många delförklaringar till de ökande hälsoklyftorna. Att få människor att sluta röka är således en central fråga för att minska hälsoklyftorna. Det är också i allra största grad en politisk fråga.

Läs debattartikeln här

Läs vidare