Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade ARabemiraten är medlemmar i the Gulf Cooperation Council (GCC) Standardisation Organization (GSO), som enats om en standard för varningsmärkningen.

Bilderna på tobaken kommer att illustrera cancer och andra sjukdomar orsakade av rökning och täcka 50 procent av förpacningens framsida och baksida. En varning påarabiska kommer att finnas på framsidan och en engelskspråkig varning på baksidan. There will be two specific warnings for shisha (water pipe) tobacco. Den nya standarden ersätter en gammal där varningen bara täckte ungefär 16 procent av paketets framsida.

Läs vidare