Det skriver två Göteborgsforskare som på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland har genomfört en kunskapssammanställning av alla de vetenskapliga studier som utvärderat e-cigaretternas säkerhet och hälsoeffekter.

Rapporten ”Elektroniska cigaretter/ En kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella hälsoeffekter” släpps i dag.

Länsstyrelsen har låtit göra rapporten för att hjälpa till att fylla i de stora kunskapsluckorna om e-cigaretter hos beslutsfattare och tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå.

Forskarna bakom kunskapssammanställningen är docent Louise Adermark och biträdande forskare Klara Danielsson, båda vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. De konstaterar bland annat att det inte bara är nikotinet utan även smakämnena i e-cigaretter som kan vara farliga. Bland de helt nikotinfria e-cigaretterna finns för närvarande omkring 7 000 smaksättningar. Vad som händer när dessa komplexa ämnen hettas upp, vilka nya föreningar som då bildas och vilka effekter de har på lungorna och kroppen är ännu till stor del okänt.

– Vissa studier visar att de här smakämnena kan orsaka mer skada än vad nikotin gör. Man har sett förändringar i kognitiva funktioner, minne och inlärningsfunktioner, kopplat till en celldöd som blir av reaktioner med de olika ämnena som finns i smaksättningarna, säger Louise Adermark till SVT Nyheter Väst.

– De lanseras som giftfria om man använder e-cigaretter utan nikotin, men det vi ser i de här rapporterna är att e-cigaretter utan nikotin kan vara en direkt hälsofara.

Fler fakta ur rapporten:

  • E-cigaretter har ökat kraftigt i popularitet under de senaste åren och två av fem pojkar på gymnasiet har prövat.
  • Ungdomar som ofta använder e-cigaretter börjar i större utsträckning röka vanliga tobakscigaretter.
  • Flera undersökningar visar även att e-cigaretter inte är särskilt effektiva för rökavvänjning.
  • Nikotin, som finns i vissa e-vätskor men även kan tillsättas separat, är beroendeframkallande och giftigt. Hundratals förgiftningsfall har rapporterats, och de flesta gäller barn under 5 år.
  • Många e-vätskor innehåller socker och är därför skadliga för munhälsan.
Läs vidare