–Ett härligt erkännande. Men min främsta belöning är gensvaret från ungdomar och föräldrar, säger han.

Det nätverk som skulle bli riksförbundet Smart bildades vid en nationell konferens som hölls 1996. Slim Lidén hade blivit en samlande gestalt för dem runt om i landet som arbetade drogförebyggande bland unga med hjälp av kontraktsmetoden. Han ombads att ordna en konferens för erfarenhetsutbyte och kontaktade dåvarande socialminister Margot Wallström som raskt erbjöd konferenslokal i Rosenbad. Förbundets namn Smart är inte bildat av initialerna i några andra ord utan beskriver helt enkelt en grundsyn på barn och ungdomar.

– Ungar är smarta, allra mest i årskurs 4. Men ju äldre de blir, desto mer översköljs de av marknadsföring och annan påverkan att börja använda tobak, alkohol och andra droger. Det gäller att väcka deras motstånd mot all denna påverkan, säger Slim.

Det började med musiken

I drygt tre decennier har han kämpat för att få barn och ungdomar att säga nej till droger. Dessförinnan arbetade han som musiker och som speciallärare. Slim var bland annat en av medlemmarna i folkmusikgruppen Diddlers som främst spelade skotsk och irländsk folkmusik och var verksam i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Där spelade han bland annat flöjten tin whistle.

– Jag försökte mig på irländsk säckpipa också, men det är jättesvårt! berättar han.

Han producerade även flera folkmusikskivor och i början av 1980-talet ville han göra en LP-skiva om hasch och annan narkotika. Han gick grundligt till väga för att sätta sig in i frågorna. Han gick in i olika antidrogföreningar, intervjuade föräldrar till knarkande ungdomar och gick kurser. Resultatet blev albumet Rysk roulett som kom ut 1984.

Slim hade börjat turnera till skolor med föreställningar om droger, men hade kvar sitt speciallärarjobb på högstadiet på deltid tills han fick ett ultimatum; Säg upp dig eller börja jobba heltid igen!

– Jag chansade och sade upp mig.

Han trivdes med tillvaron som frilansande antidrogföreläsare, men kände sig trots det allt mindre nöjd med att enbart informera ungdomarna och möjligen påverka deras attityder.

– Information räcker inte och attityder kan vara så lättföränderliga. Jag ville hitta någonting som också påverkade ungdomarnas beteende – och det på ett långsiktigt sätt.

Hittade det han sökte

Under en föreläsningsturné i Norrland fick han kontakt med en hockeyklubb i Skellefteå som utvidgat sitt drogförebyggande arbete på ett nytt sätt. Information och värderingsövningar kompletterades med att ungdomarna erbjöds att gå med i en speciell klubb inom hockeyklubben. För att få gå med där måste man skriva på ett avtal om att inte röka eller dricka alkohol under ett år. Avtalet skulle även skrivas på av en förälder. De som var med fick förmåner och belöningar av olika slag.

– Jag tänkte att ”det här är det jag letat efter”, säger Slim.

Han började arbeta med en liknande kontraktsmetod i skolorna i hemkommunen Tyresö utanför Stockholm. Gensvaret från unga, föräldrar och skolpersonal var stort, men en person, en överläkare i kommunen lade stor kraft på att motarbeta Slim och hans idéer. Svenska Dagbladet uppmärksammade kontroversen och gjorde ett reportage om arbetet med kontraktsmetoden vilket ledde till fortsatt stor massmedial uppmärksamhet.

– Det var ett mediedrev som bara var positivt för oss. Någon gång ska jag tacka den kritiska överläkaren, säger han.

Kontraktsmetoden spreds allt mer, inte minst tack vare Slims engagemang. Nätverket växte fram, Smart bildades och i dag har över 35 000 ungdomar i landet skrivit kontrakt med någon vuxen om att inte använda tobak, alkohol eller andra droger. Oftast står det bara tobak på kontrakten, som t.ex. i programmet Tobaksfri Duo.

– Vi fokuserar allra mest på tobak för genom det påverkar vi även beteenden som gäller andra saker, till exempel alkohol, narkotika och mobbning. Målet är att ungdomarna inte ska använda tobak eller narkotika överhuvudtaget och att, åtminstone, skjuta upp alkoholdebuten.

År 2008 bildades ungdomsförbundet Smart Ungdom för alla ungdomar som skrivit kontrakt i någon av Smart-organisationerna. Och kontraktsmetoden har kunnat exporteras till hittills nio länder runt om i världen.

Slim är 69 år och har inga planer på att gå i pension än på ett tag.

– Jag vill gärna fortsätta om jag får ha hälsan för det här är så viktigt. Nu har vi ju sett att kontraktsmetoden funkar – det går verkligen att påverka ungarnas beteende.

Läs vidare