Det skriver riksdagsledamöterna Johan Pehrson och Barbro Westerholm, båda FP, i en debattartikel på SvD Brännpunkt. De föreslår att lagstiftningen ska ändras så att samtliga produkter som innehåller nikotin ska beläggas med punktskatter. Detta för att täcka in nya nikotinprodukter, som e-cigaretter.

Johan Pehrson och Barbro Westerholm konstaterar att antalet nikotinprodukter på marknaden ökar snabbt. År 2013 fanns, enligt artikelförfattarna, över 460 registrerade varumärken på e-cigarettmarknaden som omsätter flera miljarder dollar per år. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att utvecklingen är på väg att springa ifrån myndigheterna världen över och efterlyser en snabb bedömning och reglering av de nya produkterna. De kan regleras antingen som rekreationsprodukter eller som nikotinläkemedel. EU:s nya tobaksproduktdirektiv möjliggör båda vägarna och i Sverige ska en pågående utredning föreslå bl.a. hur vi i vårt land ska reglera e-cigaretter.

Johan Pehrson och Barbro Westerholm skriver att de än så länge är för tidigt att säga något om de långsiktiga hälsoeffekterna av e-cigaretter, men menar att de sätter tobaksbeskttningen ”i blixtbelysning”. E-cigaretter innehåller inga tobaksblad och omfattas därför inte av dagens punktskatter på tobak. ”Det väcker frågan om det inte är dags att fokusera om beskattningen mot nikotinet, som är den beroendeframkallande i alla tobaksbaserade produkter”, skriver artikelförfattarna.

Läs hela debattartikeln här.

Läs vidare