Den kraftigaste minskningen av rökning 2012-2014 hade Irland där rökningen gick ned med hela 8 procentenheter. 21 procent av den irländska befolkningen rökte 2014.

I Sverige var minskningen 2 procentenheter, till 11 procent vilket gör Sverige till det land som har lägst andel rökare. Näst lägst andel har Finland (19 procent). Överlag är det fortfarande så att invånarna i länderna i södra Europa röker mer än invånarna i länder längre norrut. De högsta andelarna rökare hade Grekland (38 procent) och Bulgarien (35 procent).

Sverige sticker ut på fler sätt i undersökningen än att ha den lägsta andelen cigarettrökare. Bland annat hade rökningen av vattenpipa ökat mest här i hela EU. Hela 33 procent av intervjupersonerna i Sverige hade använt vattenpipa, vilket var en ökning med 11 procentenheter sedan 2012. Personer som prövat vattenpipa en eller ett par gånger stod för en stor del av ökningen, men andelen som rökte vattenpipa återkommande (ej dagligen) hade ökat med 4 procentenheter till 7 procent.

Även när det gäller användningen av tuggtobak och snus är utvecklingen annorlunda i Sverige än i övriga EU. Sverige är ju det enda land där snus är tillåtet och här hade användningen av snus enligt undersökningen ökat med 6 procentenheter till 18 procent. Finland var det enda av övriga länder som hade en liten ökning av snusandet som där gick upp med 1 procentenhet till 2 procent. I 21 av 28 EU-länder används snus och tuggtobak inte alls.

När det gäller e-cigaretter hade 12 procent av EU-medborgarna prövat dem, jämfört med 7 procent två år tidigare. Två tredjedelar av dem som prövat hade gjort det för att försöka minska sin tobaksrökning eller sluta helt. Bara 14 procent av e-cigarettrökarna hade lyckats sluta röka vanliga cigaretter.

Eurobarometern innehåller även mer detaljerade uppgifter om tobaksanvändares åldrar, kön och utbildningsnivåer, liksom om bland annat passiv rökning, tobaksreklam och attityder till tobak.

Läs hela studien här.

Läs vidare