Motiven för den nya lagen är att skydda både personal och gäster från passiv rökning.

– Det finns ett starkt stöd i befolkningen för att göra uteserveringar rökfria och många företag har infört rökförbud i förväg på frivillig väg, säger Jo Mitchell, chef för centret för folkhälsa i New South Wales.

Den nya lagen gäller inte bara cigarettrökning utan även rökning av cigarrer, pipa och vattenpipa. Inspektörer kommer att övervaka att bestämmelsen följs och både enskilda och affärsidkare kan straffas med böter om den överträds.

Rökfria uteserveringar är en utvidgning av lagen Smoke-free Environment Act 2000 som sedan början av 2013 begränsar utomhusrökningen i många offentliga miljöer i delstaten. Det är bland annat förbjudet att röka på hållplatser i stationer för allmänna färdmedel, inom en radie av 10 meter vid lekplatser, på läktarna på idrottsarenor, vid offentliga simbassänger och vid entréer till offentliga byggnader.

Andra delstater i Australien överväger att följa New South Wales-exemplet och göra rökfritt på uteserveringar.

Läs vidare