”Förseningen kommer få stora konsekvenser för dem som drabbas mest av andras rökning – barn, unga och personer med astma och överkänslighet”, skriver de båda organisationernas ordföranden i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

Maritha Sedvallson,
förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet, och Erika Sohlberg,
förbundsordförande i Riksförbundet Unga Allergiker, kräver att tobakslagen snarast skärps så att fler allmänna utomhusmiljöer blir rökfria.

Utredningen hos Statens Folkhälsoinstitut om passiv rökning på allmänna platser har försenats och kommer att presenteras först i slutet av 2014. Erika Sohlberg och Maritha Sedvallson anser att förseningen är mycket olycklig:

”I september 2014 är det riksdagsval och frågan om rökfria miljöer borde finnas med i valdebatten och inte fastna i organisationen av en ny folkhälsomyndighet. Sverige har inte råd att skjuta barns och ungas hälsa på framtiden.”

De anser att det är märkligt att det ska ta flera år att utreda en fråga där det internationellt redan finns goda erfarenheter och kunskap om hälsovinster med rökfria miljöer.

”Ett utökat rökförbud för allmänna platser utomhus handlar inte om att försvåra för dem som röker utan om att skapa ett tillgängligt Sverige för alla. För att uppfylla målen för funktionshinderpolitiken och folkhälsan borde folkhälsominister Maria Larsson (KD) ta sitt ansvar och se till att Sverige återigen blir det framträdande folkhälsoland som det en gång var känt som. ”

Läs vidare