Australien höjer tobaksskatten med 12,5 procent varje år 2017–2020. År 2020 beräknas ett paket cigaretter att kosta närmare 300 kr. Även Storbritannien planerar avsevärda höjningar av tobaksskatten med närmare 50 procents höjning av cigarettpriset fram till 2020.

Australien, Nya Zealand, Norge och Storbritannien har idag de högsta cigarettpriserna. I Storbritannien och Norge kostar ett paket cigaretter upp emot 130 kr.

Bosnien Herzegovina ligger i topp när det gäller skattens andel av priset; 86 pricent, följt av Israel med 85 procent. WHO:s rekommendation är minst 70 procent.

Läs fler exempel om tobakspreventiva arbete i andra länder i Internationell Utblick.

Läs vidare