Tobaksfakta vill se förbud mot smaktillsatser i snus och e-cigaretter

Det här tycker Tobaksfakta att Sverige bör göra:

  1. Reglera vad alla tobaksvaror får innehålla!
  2. Totalförbjud smakförhöjande ingredienser i snus och e-cigaretter som höjer attraktiviteten av dessa produkter. Vi vet att smaktillsatser lockar barn och unga att börja bruka tobak, och vi vet att tex e-cigarettanvändare löper ungefär dubbelt så hög risk att testa ”vanlig” rökning och att börja röka dagligen.
  3. Förbjud också tillsatser som ger sken av att snus och e-cigaretter har hälsofördelar.
  4. Gör informationen som tobaksbolagen redovisar kring tobakens innehåll tillgänglig för allmänheten på Folkhälsomyndighetens webbplats, på ett pedagogiskt och transparent sätt. Allmänheten har rätt till kunskap om att tobaksindustrin tillsätter ämnen för att göra det lättare att såväl börja som fortsätta använda tobak.
Läs vidare