Ungefär var tionde cigarett som röks i världen kommer från illegal tobakshandel. Handeln är mycket lönsam och leder till att det kommer ut billiga cigaretter på marknaden, vilket urholkar såväl staters skatte­ politik som folkhälsan. Dessutom försvagar den stabilitet och säkerhet i de länder där den bedrivs eftersom den göder organiserad brottslighet och terrorism. Ett nytt internationellt avtal ska göra varje tobaksprodukt spårbar. Avsikten är att eliminera den illegala tobakshandeln.

Läs vidare