EUs hälsokommissionär Tonio Borg lade fram förslaget i december 2012. Förslaget innebär bland annat att paket med cigaretter och rulltobak ska ha varningsbilder som täcker 75 procent av paketets yta och att smaktillsatser med ”kännetecknande aromer” förbuds i tobaksprodukter (även i snus).För att träda i kraft ska ett nytt tobaksproduktdirektiv godkännas av både EU-parlamentet och av de 27 medlemsländernas representanter i ministerrådet. I parlamentet har miljöutskottet, Envi, huvudansvaret. Envi har hittills fått in över 1 000 förslag till ändringar av Tonio Borgs förslag. Ändringsförslagen berör det mesta från vattenpipor till paketstorlek och innehållsförteckningar.Flera svenska ändringsförslag gäller snuset – att Sverige ska få ta hand om smakregleringen själv eller att snusförbudet i övriga EU ska hävas.

Behandlingen av ändringsförslaget ska leda fram till att Envi i början av juli kan rösta om vilken text som ska läggas fram för beslut i hela parlamentet i september.

Parallellt pågår diskussionerna i ministerrådet under ordförandelandet Irlands ledning. Litauen tar över som ordförandeland i juli. Litauens hälsovårdsminister Vytenis Povilas Andriukaitis sade nyligen att han hoppas att det ska kunna bli en första omröstning om tobaksproduktdirektivet under landets ordförandeskap, eventuellt i december.

Troligen kommer direktivets utseende så småningom att avgöras genom kompromissförhandlingar mellan medlemsstaterna, parlamentet och kommissionen. Om direktivet blir antaget under 2014 kan det träda i kraft 2015 eller 2016.

Läs vidare