Arrangörerna pekar på att Europa nu står inför stora utmaningar inom folkhälsoområdet bland annat som följd av migration, klimatförändringar, fler äldre, ökad antibiotikaresistens och ökad användning av nya droger.

– I detta skede är det extra viktigt att Europa samlas för att bygga hållbara och hälsofrämjande miljöer. Den här konferensen kommer att vara av stor betydelse för det fortsatta arbetet för en bättre folkhälsa i Sverige, säger Birger Forsberg, överläkare, docent och värd för konferensen.

Viktiga ämnen på konferensen är bland annat psykisk ohälsa, våld, icke smittsamma sjukdomar, självmordsprevention, drogberoende och nyanländas hälsa. De globala perspektiven på hälsa kommer också att lyftas på konferensen.

– De bästa folkhälsoforskarna i Europa kommer att medverka på konferensen och presentera sina senaste rön. Mycket av detta kan omsättas i direkt praktiskt arbete – i Sverige och i andra länder, säger Kristina Alexanderson, professor vid Karolinska Institutet och ordförande för konferensens vetenskapliga kommitté.

Bland utställarna på konferensen finns Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer som kommer att presenteraTobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Mer information om konferensen och program: https://ephconference.eu/

Läs vidare