Sedan det reviderade tobaksproduktdirektivet trädde i kraft är tobaksprodukter med karaktäristisk smak förbjudna. I Sverige har vi sedan 20 maj en ny tobakslag där merparten av direktivet genomförts. Det innebär bland annat ett förbud mot cigaretter och rulltobak med karaktäristisk smak. Med karaktäristisk smak avses enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ”en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj”. När det gäller mentol finns dock övergångsregler som innebär att mentolcigaretter kommer att vara tillåtna fram till 20 maj 2020.

När smaktillsatsförbuden ska genomföras i praktiken i Sverige och övriga EU-länder, kommer sannolikt åsikterna ibland att gå isär om vad som är en karaktäristisk smak. För att lösa sådana frågor inrättas den EU-övergripande expertpanelen vars medlemmar ska sitta i max fem år. Experterna ska ha specialkunskap om och erfarenhet av hur människor registrerar och upplever smaker och dofter samt inom fälten statistik och kemisk analys.

Läs vidare