Den höga nikotinkoncentrationen i e-cigaretternas nikotinvätska gör det farligt att få i sig även mindre mängder, särskilt för barn. Från USA rapporterades nyligen att ett ettårigt barn dött efter att ha druckit e-cigarettvätska. Det är det första kända dödsfallet hos människor på grund av e-cigarettförgiftning. Tidigare har det rapporterats om husdjur som dött av sådana förgiftningar.

Av de svenska fall som Giftinformationscentralen fick kännedom om under 2014 bedömdes 32 som allvarliga. Det innebär att Giftinformationscentralen antingen rekommenderade sjukvård eller att personen redan befann sig på sjukhus när samtalet till telefonjouren kom. Av de 32 rapporterna om allvarliga tillbud gällde 7 barn i åldrarna 0-9 år, 4 gällde ungdomar i åldrarna 10-19 år, 20 gällde vuxna och 1 gällde ett djur.

– Allvarlighetsgraden, hur det verkligen blev, kan vi tyvärr inte uttala oss om eftersom vi många gånger blir kontaktade av sjukvården i början av förloppet, innan patienten utvecklat symtom. Vi ger då råd om risker, symtom och behandling, men det är inte säkert att vi blir kontaktade igen och har därför inget ”facit” för hur det gick, förklarar Karin Feychting vid Giftinformationscentralen.

År 2013 fick Giftinformationscentralen sammanlagt 50 samtal om e-cigarettillbud och 38 som bedömdes som allvarliga. År 2012 kom samtal om sammanlagt 7 tillbud och 3 bedömdes som allvarliga fall.

Länk till Giftinformationscentralens information om e-cigaretter

Länk till Giftinformationscentralens information om barn, tobaksprodukter och nikotinläkemedel

Läs vidare