Bakgrunden till studien är att det i såväl USA som i övriga världen är de socioekonomiskt utsatta grupperna som röker mest. I USA är andelen rökare i den kategorin 30 procent, jämfört med ett riksgenomsnitt på 18 procent.

I Sverige rökte år 2013, enligt den nationella folkhälsoenkäten, dagligen 11 procent av den vuxna befolkningen, medan det var dubbelt så många, 22 procent, i kategorin ”saknar kontantmarginal”.

Det anses vara svårt att nå och påverka de ekonomiskt utsatta rökarna. Forskargruppen vid Texasuniversitetet beslutade att i en studie pröva möjligheten att ekonomiskt belöna utsatta rökare som lyckades sluta röka, och jämföra resultaten med en kontrollgrupp bestående av vanliga rökare som behandlades på traditionellt sätt.

Belöningarna bestod av presentkort på sammanlagt 150 dollar till dem som inte rökt på fyra veckor.

49 procent av de utsatta rökarna förblev rökfria så länge, och 33 procent efter åtta veckor. I kontrollgruppen motsvarade det sistnämnda resultatet 14 procent.

Forskarna fann att kvinnor var mer benägna att avstå från rökning som ett resultat av de erbjudna belöningarna.

Deras slutsats är att ekonomisk uppmuntran kan ge större framgångar vid rökavvänjning för ekonomiskt utsatta personer.

De hoppas kunna fortsätta studien för att följa patienterna i sex månader efter rökavvänjningen, helst ännu längre.

Källa: The American Journal of Public Health; 13 november 2014

Läs vidare