Läs hela debattartikeln här.

Tobaksfakta intervjuade Stefan Barath i samband med tobaksfria dagen den 31 maj. Han ville i samband med dagen uppmärksamma riksdagspolitikernas på hur tobaksbruket påverkar arbetssituationen på klinikerna – och hur lagstiftarna kan förbättra förhållandena. Läs intervjun här.

 

Läs vidare