Resultatet baseras på undersökningen The YouGov survey som omfattar 4099 män och kvinnor i England. Bland dessa fanns 1746 rökare och f.d. rökare. Över 75 procent av dem började röka regelbundet redan i tonåren. Några var så unga som 13 år.

En tredjedel valde ett märke som någon vän eller någon i familjen rökte när de själva började köpa ett visst cigarettmärke regelbundet.

”Den här undersökningen visar hur beroendeskapande tobak kan vara”, framhåller Jean King, ansvarig för det tobakspreventiva arbetet inom Cancer Research UK.

Cancer Research UK arbetar just nu med kampanjen ”The Answer is Plain”. Syftet är att öka stödet för att införa neutrala tobaksförpackningar i England för att skydda särskilt barn och unga mot tobaksindustrins marknadsföring.

”Med tanke på hur många rökare som börjar väldigt unga måste allt som är möjligt göras för att ta bort de återstående formerna av marknadsföring via glamourösa, färgsprakande cigarettpaket som är designade för att attrahera unga människor”, säger Jean King.

Läs vidare